Nedostatek smetany vyšrouboval ceny másla

Nejen na výrobu másla však měla vliv změna ceny smetany. Většina mlékáren musela omezit také výrobu jogurtů a dalších mléčných produktů. Výjimku vytvářely jen čerstvé sýry.

K obrovským změnám a výkyvům v ceně uvedených mléčných produktů došlo právě z důvodu nedostatku smetany. V loňském roce to znamenalo, že ceny mlékárenských výrobků se držely poměrně vysoko. Ať už se jednalo o zmíněné máslo či o jogurty. Zákazníci tak byli z velké části po nějakou dobu silně demotivováni od nákupu tohoto zboží ve větším množství. Krátkodobá reakce na toto výrazné zvýšení cen je však jevem, který není nijak zvláštní.
nalévání mléka

Nedostatek smetany a její vysoká cena

Uvedený nedostatek stál právě za propadem produkce másla, ale již v roce 2017, kdy ceny vystřelily vzhůru prakticky raketově. Mlékárny totiž vůbec smetanu neměly k dispozici. Pokud však ano, byla velmi drahá, a proto ji spíše přímo prodávaly, namísto výroby másla. Něco podobného se samozřejmě tedy stalo i v loňském roce.

Pro podniky tedy bylo výhodnější smetanu přímo vyvážet než z ní vyrábět máslo. K tomu, aby mlékárny dále prosperovaly také musely syrové mléko přímo vyvážet na zpracování do zahraničí.

Zajímavé je, že velkou roli v tuzemském vývoji cen mléčných výrobků hraje dovoz. Dovoz másla, jogurtů, ale také tvrdých sýrů. Podle údajů veřejně dostupných je jasné, že u másla pokrývá zhruba polovinu spotřeby poslední rok právě dovoz. Ten stoupl dokonce o 13 procent. O dvanáct procent pak stoupl dovoz jogurtů. Společnost Nielsen, která sbírá data právě z obchodů zjistila, že u většiny mlékárenských výrobků klesají prodeje, co se počtu kusů týče, ale u másla naopak došlo k mírnému nárůstu. Tento nárůst zajistil právě dovážený produkt.
rozbalené máslo

Mezi největší dovozce mléčných produktů u nás se řadí společnost Milkpol, která tedy především dováží výrobky do Polska. Většinu zboží vozí se své mateřské země, tedy z Německa. Podle mluvčího této společnosti jasně ze statistik za loňský rok vychází, že v předchozím roce byly mnohem vyšší požadavky na dovoz másla, a to právě díky stabilně vysoké spotřebě a neschopnosti domácí výroby pokrýt poptávku.

Zajímavé je, že tento dovozce také uvedl, že došlo k výraznému poklesu dovozu eidamu, zatímco velmi výrazně vzrostl dovoz sýru gouda.