Léto je léto


Je to tak, že v letních mÄ›sících ukazujeme vÅ¡ichni z naší kůže mnohem více, než kdy jindy. Vede nás k tomu teplé, ba přímo horké poÄasí, které má v posledních letech stále vzrůstající tendenci. Abychom nechodili takzvanÄ› na trh se zarostlými a chlupatými partiemi naší pokožky, je potÅ™eba se tÄ›chto nechtÄ›ných spoleÄníků – chloupků – co nejlépe, nejefektivnÄ›ji a pokud možno bezbolestnÄ› a na hodnÄ› dlouhou dobu, zbavit. Co tedy máte udÄ›lat, aby vaÅ¡e pokožka byla krásná a co nejdéle hladká a hebouÄká? Je tu pro vás pÅ™ipravena zcela nová depilace voskem, která je na míle vzdálena té staré, pÅ™i které ÄlovÄ›k – tedy pÅ™edevším žena – trpÄ›l jako kůň.

Se “strništěm†je třeba bojovat efektivně

PravdÄ›podobnÄ› bude jinou pozornost vyžadovat pár jemných chloupků, které se Äas od Äasu objevují nad vaším horním rtem, než, říkejme tomu “strniÅ¡tÄ›â€, na nohách, které roste stále dokola jako zbláznÄ›né a odolává veÅ¡kerým vaÅ¡im pokusům alespoň na chvíli jeho růst omezit nebo pozastavit. Růst pravdÄ›podobnÄ› nezastavíte, je to ÄásteÄnÄ› i o genetických dispozicích, ale pokud se rozhodnete pro depilaci voskem, uvidíte, o jak úÄinnou metodu se jedná.