Chraňme si přírodu

Ochrana přírody by pro nás měla být samozřejmá. Dvojnásobně to platí pro rostliny a živočichy, kteří jsou podle Zákona o ochraně přírody a krajiny chráněni a jejich počty ve volné přírodě, stále snižují. Nejde jen o ochranu samotných živočichů. Důležité je snažit se, zachovat jejich přirozené prostředí.
Bohužel se k přírodě chováme často macešsky. Nové zástavby, terénní úpravy, kácení lesů a jiné zásahy do přírody k zachování přirozeného prostředí, určitě nepřispějí.
had v trávě
Vzácné a chráněné jsou některé druhy žab. Mezi chráněné žabky patří Skokan ostronosý. Je to zástupce nejvzácnějšího druhu žab u nás. Jeho přirozené prostředí jsou močály a bažiny. Protože se tyto lokality stále revitalizují a přeměňují na rybníky, jeho přirozené prostředí stále ubývá. Budete-li mít opravdu velké štěstí, můžete tohoto vzácného obojživelníka, spatřit v pánvích Podkrušnohoří. Ve slepých ramenech řek obývá také oblasti Dyje, Moravy a některé jihočeské rybníky.
korálová rosnička
Neoblíbeným chráněným živočichem je Zmije obecná. Tento plaz patří mezi druhy kriticky ohrožené. Můžete ji, ale spatřit poměrně často. Nejčastěji ji uvidíte na vyhřátých kamenech a horských loukách. Má ráda slunná a prohřátá místa. Spatřit ji můžete i u rybníků, je totiž dobrý plavec. Mnoho lidí se tohoto hada obává. Sama od sebe nezaútočí, protože je plachá, ale pokud na ni nechtěně šlápnete, nejspíš vás kousne. Jed tohoto hada nebývá smrtelný, ale pro děti nebo oslabené jedince může mít fatální následky. Vyhledat lékaře, je vždy na místě. Proto při procházkách v přírodě dávejte pozor, abyste na hada nešlápli. Zmiji byste si neměli s jiným hadem splést, pro její typickou klikatou kresbu na hřbetu.
Mezi chráněné zástupce ptačí říše patří Sova pálená. Spatřit ji, se rovná zázraku. Její výskyt opět ovlivňuje postup civilizace a přeměna životního prostředí.