Co tvoří počítač?

Titulek by mohl navést na to téma, že počítač je složen z několika částí – monitoru, myši, klávesnice… Toto ale není přesně to, čím se budeme zabývat. Nám se bude jednat o počítač a věci s ním související jako celek. Tím vlastně dojdeme k jednoduchému poznatku, že je složen ze dvou částí: těla neboli hardwaru a duše, kterou představuje software. Všechny jednotlivé komponenty spadají buď do jedné či druhé skupiny. Pojďme si jednotlivé části blíže představit.

laptop-2586933_960_720

Začneme s tou „hmatatelnou“ částí, k čemuž bývá hardware často přirovnáván. Řečí odbornou se jedná vlastně o technické vybavení počítače, což lze laicky označit vlastně za všechny ty části, které si můžeme ohmatat. Bavíme se tedy o monitoru, pevném disku, klávesnici, grafické kartě, základní desce, reproduktorech atd. Jedná se o fyzický aspekt.

Software oproti tomu představuje nefyzikální aspekt, který bývá definován jako programové vybavení, které vlastně zajišťuje chod počítače. Můžeme jej rozdělit do tří částí:

  1. Systémový – je určený k provozu a poskytování základních funkcí
  2. Programovací – umožňuje vytváření, ladění, údržbu či podporu jiných programů či aplikací
  3. Aplikační – jakékoliv úkoly těžící z výpočtů (řešení konkrétní úlohy zpracování dat pro uživatele)

studio-1003635_960_720

V souhrnu se dá říct, že to, co vidíme, když je počítač vypnutý, je hardware. Naopak, to co vidíme na zapnutém monitoru je „ukázkou“ softwarového vybavení. Jednotlivé části se tak skvěle doplňují – bez hardwaru by počítač nebyl a bez softwaru by nefungoval.

Dnes již na trhu najdeme spoustu firem, které se zabývají vývojem těchto součástí. Jmenujme pro naši zemi významnou společnost Abra Software, což je technologická firma vyvíjející moderní informační systémy všech velikostí. Na trhu působí již od roku 1991, jde o kvalitní a spolehlivou firmu, která má samostatné zastoupení také na Slovensku a ve Švýcarsku.

4.3/5 - (3 votes)